atmosféra, -y ž. (z řec. zákl.) 1. ovzduší: vlažná, dusná, nedýchatelná, skleníková a.; geol., meteor. vrstva vzduchu a různých plynů obklopujících Zemi; fyz. jednotka tlaku fyzikální n. absolutní (tj. tlak sloupce rtuti délky 760 mm při 0°C a normálním urychlení tíhovém) n. technická (tj. váha 1 kg kolmo na 1 cm2) 2. prostředí; nálada: přátelská, nepřátelská, napjatá a.; a. díla, vánoc, vzpoury; hudební a.; vytvářet, navodit, vybavit a-u; politická a. situace, poměry; atmosférický příd.: geol., meteor. a. obal; a-é bouře, poruchy; a-é podmínky, srážky; fyz. a. tlak tlak atmosféry zemské, barometrický