atom, -u m. (6. j. -u) (z řec.) nejmenší základní částice hmoty ve smyslu chemickém, chemickými reakcemi již dále nerozložitelná: rozpadat se v a-y; rozbití a-u; přen. jsem ve všem a. své doby (Mach.); zdrob. atómek, -mku (6. mn. -mcích), atómeček, -čku (6. mn. -čcích, -čkách) m.; atomický příd. řidč.: a-é bádání; přísl. atomicky; podst. atomičnost, -i ž.; atomový v. t.