atraktivní [-ty- i -tý-] příd. (z lat.) přitažlivý, lákavý, poutavý: a. scéna, podtitul knihy, zjev; přísl. atraktivně: a. něčeho využít; podst. atraktivnost, -i ž.: hospodářská a.; a. filmu