autonomie, -e ž. (z řec.) samospráva, svézákonnost: právo národů na a-i; kulturní a.; a. umění; autonomní v. t.