azbuka, -y ž. (z rus.) soubor všech písmen ruského písma v ustáleném pořádku (nazv. podle prvních písmen); nové cyrilské písmo, užívané ve východních a někt. jižních slovanských jazycích: psát a-ou