báseň, -sně ž. 1. umělecký slovesný výtvor, zprav. ve verších: lyrická, epická, dramatická, klasická b.; b. v próze; psát, skládat, recitovat básně; symfonická b. druh hudební skladby 2. kniž. jev, projev, výtvor vrcholné krásy, vznešenosti, ušlechtilosti: kouzelná b. měsíční noci; b. světel a stínů; kamenná b. Prahy; barevná b. 3. expr. věc, výrobek velmi dobré jakosti, chuti n. úhlednosti: hostina, skutečná b.; b. z čínského krepu krásné šaty: jedna b. výborný: vzduch tu máme jedna b. 4. expr. smyšlenka, výmysl: b. a pravda; expr. nevypravuj básně! †5. vymyšlené vypravování pohádkového rázu, báje: b. o princezně; staré básně; zdrob. básnička v. t.