básník, -a m. (6. mn. -cích) (†básnice, -e, dnes básnířka v. t.) 1. tvůrce básní; slovesný umělec, spisovatel vůbec; poeta: epický, lyrický, socialistický b.; b. filosof 2. umělec vůbec; člověk silné obrazivosti: Chopin, b. tónů; b. štětce; expr. šachový b.; expr. zdrob. básníček, -čka m. (mn. 1. -čkové, -čci, 6. -čcích): básníci a b-ové