bílý příd. (2. st. bělejší) 1. zbarvený jako čistý sníh n. vůbec jasně zbarvený (op. černý): b. papír; b-á sněženka, lilie; b-á křída; b-é peří; b-á holubice; b. vlas, vous šedivý; b-á tvář bledá; b-é světlo jasné; pracovat do b-ého rána přes celou noc; byl už b. den rozednilo se; přen. b-á stránka, b. list čistá, nepopsaná; b-á duše (bás.) čistá, nevinná; b-é opojení zasněženou krajinou; b-á smrt ve sněhu; b-á vrána řídký zjev; b-á paní duch rodu; b-é povolání mlynářství; obléci b. kabát (zast.) nastoupit vojenskou službu; b. sport tenis n. lyžování; b-á káva s mlékem (op. černá); b-é víno (op. červené); b-á polévka masitá n. zeleninová, zahuštěná světlou jíškou; b-é maso nedospělých zvířat (např. telecí, kůzlečí), někt. drůbeže a ryb; b-é pečivo housky, rohlíky, žemle; b. chléb pšeničný ze středně vymleté mouky (op. černý); b-á voda (ob.) roztok octanu hlinitého; b-é zlato, přen. cukr; dělat z b-ého černé překrucovat pravdu; neříci ani b-é, ani černé neříci ani tak, ani onak, nic; nezaujmout stanovisko; dát něco černé na b-ém, mít něco černé na b-ém písemně potvrzeno; sv. Martin přijel na b-ém koni napadlo sněhu; hut. b. žár nejvyšší stupeň žáru; b-á litina bílé barvy na lomu; biol. b-é krvinky leukocyty; obch. b. týden doba speciálního (dř. též zlevněného) prodeje plátna a jiného textilního zboží; polit. B-á kniha sborník diplomatických dokumentů odůvodňující stanovisko urč. státu při jednání o někt. mezinárodní otázce; B. dům sídlo presidenta USA ve Washingtonu; círk. B-á sobota (ve velikonočním týdnu); – v zeměp. názvech: B-á hora (kopec), B-á Hora (obec); B-é Karpaty; B-á Rus Bělorusko; zool. čáp b., konipas b., pelikán b., volavka b-á; bot. narcis b., leknín b., růže b-á, vrba b-á 2. bělošský (op. černošský, černý, barevný): b-é plemeno; b. osadník, kolonizátor 3. bělogvardějský, kontrarevoluční (op. rudý): b-á armáda; b. generál; b-á hrůzovláda (Olb.) zpodst. bílý, -ého m. 1. zprav. mn. bílí běloši 2. bělogvardějec 3. (v šachu) hráč mající bílé figurky (op. černý): b. táhne; b. vzdal; bílá, ž. zast. ob. kořalka, zprav. režná; bílé, -ho s. 1. hovor. bílé víno 2. zast. ob. bělmo; zpodst. *bílo, *bělo, -a s. bělost: pocit, představa bíla; bělo mlhy, oblak; přísl. bíle (2. st. běleji): b. kvetoucí růže; b. oblečená dívka, přen. čistě; b. prokvetlé vlasy s šedinami; b. šedý světle; přísl. bílo: na zasněžené silnici bylo b.; na střechách je b. napadl na ně sníh; podst. bělost v. t.; v. též nabíledni