běh, -u m. (6. mn. -zích) 1. běžení, utíkání: dát se do běhu; zvolnit b.; v běhu spěšně, ve spěchu: sport. lehkoatletická a lyžařská disciplína: b. hladký, překážkový; maratónský, rozestavný (štafetový), vytrvalostní, přespolní, silniční, lesní b.; b. na lyžích; závod v běhu; rekord v běhu na 10 km 2. pohyb vůbec: b. hvězd, mraků; b. lodi jízda; b. Vltavy tok; dopr. prázdný b. (vagónu) (bez nákladu): ložený b. (s nákladem): plný b. (ložený tam a prázdný zpět) 3. pohyb věci na místě, zvl. otáčení se kol jako součástí strojů a zařízení; chod: zkušební b. (stroje); tech. horký b. (se zahřátým ložiskem): mrtvý b.; b. naplno, naprázdno; stejnoměrný, zpáteční b.; ob. být v běhu (o něj. zařízení) být v chodu (na místě): továrna je v plném běhu; (o lidské činnosti) konat se, dít se, probíhat: jednání bylo v běhu; porada již byla v běhu začala se 4. průběh, postup, vývoj; pořádek, řád: b. událostí, dějin, života; světa b.; jít svým během vyvíjet se, pokračovat přirozeně, normálně; události šly svým během; zast. v běhu dvou dní, času století během 5. pololetí, semestr; řidč. kurs: letní b.; vyučovací b.; čtyřtýdenní, dvouletý b. †6. běhy dění, události: běhy válečné, revoluční; dozrání běhů minulých (Bass) 7. hud. pasáž: stupnicové, oktávové, staccatové běhy 8. mysl. noha zvěře; běhák: zaječí běhy