běhati ned. 1. sem tam n. často běžet; pobíhat: děti běhaly celé odpoledne; závodník denně běhá na své trati 2. rychle chodit v různých směrech; pobíhat: číšník, uváděč běhá od hosta k hostu; b. po lese; b. po zábavách chodit často do zábav: mít s něčím běhání muset konat mnoho pochůzek při obstarávání, zařizování něčeho; b. ulicí (zast.) (o někdejším vojenském trestu); mráz mi běhal po zádech pociťoval jsem strach; oči, zraky běhaly po hladině hleděly střídavě na různá místa, těkaly; myšlenky běhaly hlavou ap. rychle se střídaly v mysli 3. být schopen chůze: dítě už běhá; stařena ještě čile běhá, přen. je svěží, při síle 4. poněk. expr. pochůzkami n. častým docházením někam, za někým ap. něco vyřizovat, obstarávat, o něco usilovat: b. po úřadech, po obchodech; b. za žádostí; b. za děvčaty usilovat o jejich přízeň, namlouvat si je 5. (o věci) rychle se pohybovat sem tam: člunek u stavu, součástka v stroji běhá 6. (o stroji, vozidle ap.) být v chodu, v činnosti, být schopen provozu: auto, motor zase běhá; běhati se ned. (o zvířecích samicích) projevovat pud k páření: kráva se běhá ○ předp. na-, na- se, o-, od- si, pro-, pře-, roz-, roz- se, u-, u- se, vy-, vy- se, z-, za- si; nás. běhávati ○ předp. o-, pro-, u-, vy-, z-, za- se