Nalezeno 6 heslových statí.

břichabol

, břichobol, -u m. žert. bolení břicha

břicho

, -a s. (6. j. -še, -chu, 6. mn. -ách), řidč. břich (nář. břuch), -a, -u m. (6. j. -še, -chu, 6. mn.…

břicho-

první část složených slov spojující část druhou s významem slova břicho, a to 1. jako s jejím předmě…

břichomluva

, -y ž. mluvení změněným hlasem bez zjevných pohybů mluvidel; břichomluvec, -vce m. kdo mluví bez zj…

břichonožec

, -žce m. měkkýš pohybující se po mocí svalnatého orgánu (nohy) na spodu těla; zool. b-i skupina plž…

břichopas

, -a (mn. 1. -i, -ové, 6. -ech), břichopásek, -ska (mn. 1. -skové, -sci, 6. -scích), řidč. břichopas…