Nalezeno 28 heslových statí.

bůh

, boha m. (5. j. bože) (bohyně v. t.) 1. v křesťanském pojetí nejvyšší bytost; v náb. literatuře a v…

*bůhdarmý

příd. zbytečný: b-é potulky (Nový); b. nesmysl (Neff)

*bůhchraň

přísl. v expr. spoj. až b. velice mnoho: otrhaný až b. až hrůza; v. též bůh

bůhsámví

přísl. vyjadřuje neurčitost, nejistotu: kdy přijde b.; měl b. jaké plány; přivandroval b. odkud v.…

bůhsuď

přísl. vyjadřuje neznalost, neurčitost, nejistotu; odkud to ví? B.; měl b. jaké myšlenky; b. co si p…

bůhví

přísl. vyjadřuje neznalost, neurčitost, nejistotu: dojde včas? B.; slyšel to b. po kolikáté; v. té…

bůhví-

první část složených zájmen a zájmenných příslovcí spojující část druhou s významem neurčitosti, nej…

*bůhzdarma

přísl. nadarmo, zbytečně, marně, zbůhdarma: b. vyhazovat peníze (Poláč.)

*lžibůh

, -boha m. nepravý bůh (Zey., Hol.)

nazdařbůh

přísl. bez cíle n. rozmýšlení, bez jasného plánu; jen tak, náhodně, maně: vystřelil n. do vzduchu; š…

pánbůh

(ob. pánbů, pánbu, pámbů, pámbu) (v projevech náb. úcty ps. též Pánbůh), pánaboha m. (3. j. pánubohu…

pánbůhví

, pánbůví, pámbuví přísl. ob. expr. 1. vyjadřuje zdůraznění, věru, zajisté, opravdu: tohle bych jim …

pánbůhví-

, pánbůví-, pámbuví- ob. první část složených zájmen a zájmenných příslovcí spojující část druhou s …

polobůh

, -boha m. (v mytol., zvl. řecké) bytost vyšší než člověk a nižší než bůh; héros: p. Herakles, These…

prabůh

, -boha m. (5. j. -bože) kniž. (v mystických představách) prvotní bůh (Zey., Neum.)

proboha

, řidč. a poněk. zast. probůh (nář. probožka Glaz., *probohy Fuč.) citosl. vyjadřuje úpěnlivou prosb…

probůh

v. proboha

přisámbohu

, přisámbůh (dř. ps. též přisám bohu, přisám bůh) (zast. řidč. přisám, přisám Alláh ap.) přísl. a ci…

*Světloboh

, *Světlobůh (Erb.), -boha m. (v slovanské mytol.) bůh světla, dobra: dobrý bůh Světloboh a zlý Čern…

těbůh

citosl. zhrub. 1. (ps. též tě bůh) kamarádský pozdrav 2. vyjadřuje nepříjemné pomyšlení, překvapení:…

*vzdařbůh

přísl. nazdařbůh (Vrchl.)

zaplaťpánbůh

(Weiss), zaplaťpánbů (Dvořáček), zaplaťpámbu (J. Mar.) přísl. ob. bohudík, naštěstí

zaplaťpánbůh

I (Tyl), zaplaťpánbu (Lid. nov.), zaplaťpámbu neskl. s. ob. poděkování (slovy zaplať pánbůh): robota…

zbůhdarma

(zast. a nář. zbohadarma Wint., Těsn.) přísl. kniž. pro nic za nic, bez příčiny; bezdůvodně, zbytečn…

zbůhdarmý

příd. kniž. bezdůvodný, zbytečný, marný 2, darmý 1: z-é řeči (Vanč.); z-é utrácení času (Vrba)

zdařbůh

(ps. též zdař bůh, zdař Bůh) citosl. vyjadřuje pozdrav (zvl. hornický): z., krajané (Čech); zpodst…

zloboh

, zlobůh, -boha m. (mn. 1. -bohové, -bozi, 6. -bozích) poněk. zast. zlý duch, démon, ďábel 1: jakoby…

želbohu

, žel bohu, želbůh v. žal (přísl.)