ba přísl. s významem 1. (nář. též bať) přisvědčovacím; baže, ovšem, zajisté, ano, bezpochyby: ba věru; ba pravda; ba právě; ba že; i ba; nář. no bať; bať že ne 2. stupňujícím, zesilujícím; ano, dokonce, až: hloupost, ba tupost; bledý, ba zsinalý; mladí, ba i staří; tři, ba čtyři