Nalezeno 17 heslových statí.

aberace

, -e ž. (z lat.) kniž. odchylka: a. byly v poesii odjakživa (Vrchl.); biol. odchylka od normálního p…

beran

(nář. baran, Herb.), -a m. (1. mn. -i) 1. samec ovce; trkavý b.; stádo b-ů; maso z b-a; zabít a upéc…

*berančice

, -e ž. (ze sloven.) čepice z beránčí kožišiny, beranice (Něm.)

beraní

příd. vlastní, patřící beranu; z berana pocházející: b. roh, čelo, hlava; b. zvonec; – b. kýta; b. k…

beranice

, -e ž. 1. čepice z beraní kožišiny; každá huňatá čepice vůbec: granátníci v černých b-ích; mít b-i …

beranicí

příd. tech. sloužící k beranění: b. nářadí

*beranicový

příd. podobný beranici: b-á čepice

beranidlo

, -a s. (2. mn. -del) tech. stroj na zatloukání pilot a kůlů; beran (tech.): ruční, parní b.

beranidlový

příd. tech. k beranidlo: b-é rýpadlo

beranina

(nář. též baranina), -y ž. 1. skopové (beraní) maso: péci b-u 2. zápach po beranovi: b. z nich čiší

beranisko

, -a s. (2. mn. -sk, -sek) expr. beran, -a 1

beraniti

ned. (3. mn. -í) 1. tech. (co) zatloukat beranem: beranění pilot 2. expr. tvářit se zatvrzele; vzdor…

beranka

, -y ž. (2. mn. -nek) 1. v. beran, -a 3 *2. sorta hrušek (Jir.)

beranovitý

příd. něčím připomínající berana: b. králík s hlavou jako beran; b-á řídítka jízdního kola zahnutá d…

†beranský

příd. hanl. k beran, -a 3; evangelický, bratrský: b-á víra, fara; berane b-á!

protuberance

, -e ž. (z lat. zákl.) hvězd. výbuch plynů ve sluneční atmosféře; protuberanční příd.: p. spektrosko…

zaberaniti

dok. (3. mn. -í) 1. tech. (co do čeho) k beraniti 1: kůly zaberaněné do dna; z. piloty, štětovnice 2…