Nalezeno 9 heslových statí.

arcibiskup

, -a m. (1. mn. -ové) nejvyšší biskup církevní provincie: pražský a.; arcibiskupovati ned. řidč. být…

biskup

I, -a m. (1. mn. -ové) (z něm. driv. řec. zákl.) církevní hodnostář spravující diecézi: b. litoměřic…

biskup

II, -a m. výrůstek nad řitním otvorem drůbeže; část pečené porce drůbeže s tímto výrůstkem: pochutná…

†biskupčík

, -a, †biskupec, -pce m. hanl. biskup (Jir.)

*biskupovati

ned. vykonávat biskupský úřad

biskupský

příd. 1. k biskup, biskupství: b-á hodnost; b-á berla; b. seminář; Jeho b-á Milost 2. kuch. b. chleb…

biskupství

, s. 1. biskupská hodnost: udělovat b.; přen. biskupské sídlo: bydlit v b. 2. biskupský okrsek; d…

podbiskup

, -a (1. mn. -ové) (†podbiskupí, -ho Pal.) m. hist. círk. zástupce biskupa

spolubiskup

, -a m. 1. řidč. jeden z biskupů v poměru k ostatním: (reformátor) vytýká papeži, že se vynáší nad s…