bizon (dř. ps. bison), -a m. (z lat. driv. řec.) severoamerický divoký přežvýkavec příbuzný skotu, blízký zubru; zool. rod Bison: b. americký