blízký příd. (2. st. bližší) 1. jsoucí v nevelké vzdálenosti místní n. časové; nedaleký, brzký, dohledný, příští (op. daleký, vzdálený): b-é město, okolí, sousedství; v b-é budoucnosti, konec je b.; b. příjezd; v nejbližším okamžiku, období; při nejbližší příležitosti; nejbližší vlak, úkol, cíl; přen. byl (je) blízek, zř. blízký něčemu (něčeho, k něčemu) nescházelo (neschází) mu mnoho do něčeho; téměř se něco stalo, nastalo (brzy nastane): byl b. mdlobě, slzám, smrti, hrobu, zoufalství; je blízek pravdy, pravdě, zkázy, zkáze, cíle, šedesátky; je b. k hrobu (Šmil.); bližší košile než kabát (pořek.) zájem vlastní jde před cizím: zeměp. B. východ země v oblasti východního Středomoří 2. mající velkou míru příbuzenského n. lidského vztahu; spřízněný, důvěrný, intimní, milý (op. vzdálený, cizí): b. příbuzný; b-cí známí; nejbližší přítel; b. spolupracovník; lidé mu b-cí jeho rodina, přátelé; být b. někomu mít jeho oblibu; je b. jeho srdci má ho rád; děti jsou jí nejbližší má je nejraději; někdo b. příbuzný, přítel; neměl nikoho bližšího důvěrněji známého; b-é styky důvěrné; to je mi velmi b-é dobře to znám; mám o to zájem; jsou si b-cí věkem, svou povahou, svými názory; jazyky, obory, názory sobě b-é podobné (op. odlišné); každý sobě nejbližší (přísloví); zř. zpodst. mn. blízcí, -kých m. příbuzní, přátelé: moji b-cí 3. jen v 2. st. bližší podrobný, zevrubný, důkladný: bližší zprávy, podrobnosti, okolnosti, vysvětlení; dozvědět se něco bližšího; zpodst. jen v úř., jinak nevhodné bližší podrobnosti, údaje ap.: bližší v denním tisku; zpodst. blízko, -a s. (zprav. jen v předl. spoj.) blízkost: z bezprostředního blízka; v jeho blízku; z blízka i z dáli; v. též nablízku, zblízka; přísl. blízko v. t., blízce v. t.; podst. blízkost v. t.