bohatý příd. (2. st. -tší, kniž. -tější) 1. mající velký majetek; zámožný, majetný (op. chudý): b. statkář, továrník; b-á rodina 2. (čím, nač, v čem) oplývající něčím, mající hojnost něčeho: život b. událostmi; látka b-á na kyslík; jazyk b. ve výrazových prostředcích; b-á sklizeň hojná; pásy b-ch polí úrodných, žírných; b-á ložiska uhlí vydatná; b-é obchodní styky rozvinuté, rozvité; b-é pletence vlasů husté, b-á stupnice tónů rozsáhlá; přísl. bohatě; podst. bohatost, -i ž. bohatství