Nalezeno 15 heslových statí.

agrobotanik

[-ny-], -a m. (mn. 1. -ci, -kové, 6. -cích) odborník v agrobotanice; agrobotanika, -y ž. odvětví bot…

bota

, -y ž. (nář. bot, -u m.) 1. obuv, zprav. vyšší kožená: vycházkové, turistické, lyžařské, jezdecké, …

botanik

[-ny-], -a m. (mn. 1. -ci, -kové, 6. -cích) (botanička, -y ž.) 1. odborník v botanice: b. Presl *2.

botanika

[-ny-], -y ž. (z řec.) biologická nauka shrnující poznatky o rostlinstvu, rostlinopis, rostlinozpyt;…

botanisovati

[-nyzo-], botanizovati ned. sbírat n. pozorovat rostliny v přírodě, zabývat se botanikou ○ předp. za…

drobotina

, drobota, -y ž. 1. (často mn.) drobná věc; maličkost: obrázky, knihy a jiné d-y; napsal kromě někol…

geobotanik

[-ny-], -a m. (mn. 1. -kové, -ci, 6. -cích) odborník v geobotanice; geobotanika, -y ž. nauka o vztah…

paleobotanik

[-ny-], -a m. (mn. 1. -ci, -kové, 6. -cích) odborník v paleobotanice; paleobotanika, -y ž. nauka o p…

polobotka

(*půl- V. Mrš.), polobota, -y ž. zavřená obuv sahající pod kotníky: letní p-y

robota

, -y ž. 1. hist. práce, kt. musil konat poddaný na statku feudální vrchnosti: chodit na r-u; být osv…

slabota

, -y ž. 1. řidč. nedostatek sil; slabost 1: třásl se s-ou; organizační s. monarchie 2. expr. nedosta…

sobota

, -y ž. (z hebr.) šestý den v týdnu: anglická s. se zkrácenou pracovní dobou; přen. hudební, taneční…

šabota

, -y ž. (z fr.) tech. spodní část kovadliny bucharu n. kovacího lisu

štěbetati

, řidč. štěbotati (1. j. -ám) (*štěbetiti, 3. mn. -í, Rais) ned. 1. (o ptácích) vydávat proud rozman…

*zabotanisovat si

[-nyzo-], *zabotanizovat si dok. věnovat se něj. dobu botanizování (v. za- II)