Branibor, -a m. (6. mn. -rech, †-řích) obyvatel Braniborska: B-ři v Čechách Smetanova opera; Braniborsko, -a s., †Branibory, -bor m. pomn. (6. -rech, -řích) země ve středním Německu; braniborský příd.: markrabí b.; v. též Brandenburk