Nalezeno 21 heslových statí.

bratr

, -a m. (mn. 1. -ři, 2. -rů, 3. -rům, 6. -rech, 7. -ry, kniž. a zast. 1., 2., 4. -ří, 3. -řím, 6. -ř…

†bratran

, -a m. (†bratrána, -y ž.) bratranec (sestřenice) (Wint.)

bratranec

(†bratřenec), -nce m. syn strýce n. tety: vlastní, nevlastní b.; zdrob. bratraneček, -čka m. (mn. …

bratranecký

příd. k bratranec: b. vztah

bratranectví

, s. příbuzenský poměr k bratranci

bratránek

, -nka m. (mn. 1. -nkové, -nci, 6. -ncích) 1. expr. zdrob. k bratranec: můj milý b. 2. ob. (dř.) děl…

†bratrobijce

, -e m. bratrovrah: Boleslav b. (Podl.)

†bratrová

, ž. bratrova žena, švagrová (Erb.)

†bratrovati

ned. (komu) bratřit se s někým, říkat někomu bratře; †bratrovati si, †bratrovati se ned. (s kým) ř…

†bratrovec

, -vce m. (†bratrovkyně, -ě, Něm., †bratrovna, -y, Jir., ž.) synovec (neteř)

bratrovrah

, -a m. (mn. 1. -zi, -hové, 6. -zích) vrah svého bratra: b. Kain; -vražda, -y ž. zavraždění bratra:

bratrskost

, -i ž. kniž. bratrský vztah; bratrství: cit, vědomí b-i

bratrský

příd. 1. obvyklý mezi rodnými bratry; b-á láska; b. podíl 2. blízce příbuzný: b-é státy; b. národ; b…

bratrství

, s. 1. příbuzenský poměr mezi bratry 2. poměr jako mezi bratry n. nejbližšími příbuznými; přátel…

bratrstvo

, -a s. (2. mn. -tev) příslušníci někt. spolků, skupin; sdružení, spolek: husitská b-a; literácké, p…

českobratrský

příd. týkající se českých bratří: č-á církev evangelická; jednota č-á; č-á modlitebna; přísl. česk…

jednobratrý

příd.: bot. j-é tyčinky nitkami srostlé v jeden svazek

nebratrský

příd. 1. neodpovídající, odporující vztahu mezi bratry: n. čin; n-á závist; n-á nenávist 2. jiný než…

polobratr

, -a m. bratr jen po otci n. po matce: (při polyandrii) rodina složená z p-ů a polosester

spolubratr

, -a m. řidč. kniž. a zast. 1. bratr 1: smrt otcova a siroba s-ů vyvolala jej do světa (R. Svob.) 2.…

starobratrský

příd. týkající se prvotních českých bratří: s-á historie (Pal.); zbožné písně s-é (Jir.)