bronzový příd. 1. k bronz, zhotovený z bronzu: b-á barva; b-á socha; získat b-ou medaili (za 3. místo v soutěži, zvl. sportovní) 2. zbarvený jako bronz: b-é vlasy; b. přísvit; b-é tělo opálené, snědé 3. archeol. doba b-á 2. tisíciletí př. n. l., v níž bylo převážně používáno k výrobě nástrojů a šperků bronzu; přísl. bronzově