budoucí příd. příští, nastávající, pozdější: b. lékař; b. věky; jaz. b. čas futurum; zpodst. budoucí †1. -ho m., ž. nastávající; ženich; nevěsta: znáte mou b.? (Kosm.) 2. budoucí, -ch m. mn. kniž. potomstvo: nedej zahynouti nám ni budoucím