Nalezeno 34 heslových statí.

azbuka

, -y ž. (z rus.) soubor všech písmen ruského písma v ustáleném pořádku (nazv. podle prvních písmen);…

buk

, -u m. (6. mn. -cích) statný strom s hladkou stříbrně šedou kůrou, mohutnou korunou a vejčitými lis…

bukač

I, -e m. brodivý pták z příbuzenstva volavek; zool. rod Botaurus, Nycticorax aj.: b. velký; b. noční

bukač

II, bukáč, -e m. (neživ.) nář. baňatý džbán potažený měchýřem (z něhož vyčnívá pramen žíní), užívaný…

bukál

, -u m. nář. bukač II; famfrnoch (nář.): děti chodívaly s b-y koledovat; hučení b-ů

bukanýr

, -a m. (z fr. driv. indián. zákl.) námořní loupežník; pirát, korzár

bukati

ned. vydávat krátké, temné zvuky: bukač, holub, sova buká ○ předp. za-

bukavý

příd. k bukati; houkavý: b. hlas

buket

, -u m. (6. j. -u) (z fr.) †1. (ob. pugét, puget, pukét, puket; pukéta, -y ž.) kytice: b. bílých růž…

bukinista

[-ny-] (dř. ps. též bouquinista), -y m. (1. mn. -é) (z fr.) (ve francouzském n. ruském prostředí) vl…

buklé

(dř. ps. též bouclé) příd. (neskl.) (z fr.) text. příze b. s uzlíčkovitými n. kličkovými efekty: b…

bukojedlový

příd. bukový a jedlový: les. b-é lesy smíšené z buků a z jedlí

bukolický

(*bukolský) příd. (z lat. driv. řec.) týkající se starověkého života pastýřského; přen. kniž. týkají…

bukolik

, -a m. (mn. 1. -ci, -kové, 6. -cích) básník pastýřských zpěvů

bukolika

, -ik s. pomn. (z řec.) básně ze starověkého života pastýřského; přen. básně z idylického života ven…

bukot

, -u m. (6. j. -u) bučení: b. krav

bukoví

, s. bukový porost: ve stínu b.

bukovina

, -y ž. 1. bukový les; bučina: stezka vedla b-ou 2. les., dřev. bukové dříví; Bukovina, -y ž. hist…

bukovka

, -y ž. (2. mn. -vek) jedlý druh holubinky s olivově zeleným kloboukem; holubinka bukovka (bot.)

bukový

příd. k buk: b-é lesy; b-é dřevo; b-á louč; školáčci s b-mi tabulkami (Jir.); zool. bejlomorka b-á; …

Bukurešť

, -ti ž. hl. město Rumunska; bukurešťský příd.: b-šťští občané

*bukva

, -y ž. (2. mn. -kev) (rus.) písmeno: ruské bukvy

bukvice

I, -e ž. vysoká vzpřímená rostlina s hustým klasem červených květů, užívaná v lidovém lékařství; bot…

bukvice

II, -e ž. trojhranné semeno (nažka) buku: sbírat a jíst b.; je toho jako bukvic mnoho; poněk. zast.

čibuk

, -u m. (6. mn. -cích) (z tur.) dýmka s krátkým vodorovným troubelem; lulka: nacpat si č.; kouřit č.…

fernambuk

, -u m. tech. červenohnědé až fialové tvrdé dřevo amerického stromu Caesalpinia sappan, používané hl…

humbuk

(dř. ps. též humbug), -u m. (6. j. -u) (z amer. angl.) hovor. reklamní balamucení; dryáčnictví, klam…

*humbukář

, -e m. hovor. kdo dělá humbuk: všelijací šejdíři a h-i (Bass)

nubuk

, -u m. (6. mn. -cích) (z angl.) výr. useň se sametově obroušeným lícem; nubukový příd.: n-é střevíc…

pernambuk

v. fernambuk

řimbuch

, řidč. řimbuk (Rats aj.), -u m. 1. nář. velký druh slívy n. hrušky 2. expr. ve spoj. být jako ř. zd…

trabuko

(dř. ps. též trabucco), -a s. (ze špan.) krátký silný doutník: kouřit t-a; vonné t.; zř. přen. mikro…

valibuk

, -a m. poněk. zast. expr. obr 1, silák: chlap jako v.; chlapec největší buky obracel. Nazvali ho V.…

zabukati

dok. řidč. vydat krátký bukavý zvuk: holubi zabukali