buk, -u m. (6. mn. -cích) statný strom s hladkou stříbrně šedou kůrou, mohutnou korunou a vejčitými listy: staletý b.; rozložitý b.; zdravý jako b. dokonale; kluci jako buci statní; spal jako b. tvrdě; bot. rod Fagus: b. lesní; zdrob. bouček (*buček), -čku m. (6. mn. -čcích, -čkách)