bulharština, -y ž. bulharský jazyk: tzv. stará bulharština jazyk staroslověnský