cela, -y (*cele, -e) ž. (z lat.) malá místnost vybavená jen zcela nejnutnějším zařízením k obývání; kobka, komůrka: klášterní c.; žalářní, vězeňská c.; temná c.