chřipka, -y ž. (2. mn. -pek) med. nakažlivé virové onemocnění postihující hlavně ústrojí dýchací; influenza: přechodit chřipku; střevní ch.; spavá ch. zánět mozku; španělská ch. epidemické virové onemocnění koncem 1. světové války, s velkou úmrtností (kt. se objevilo v Evropě poprvé ve Španělsku)