chalupa, -y ž. menší prosté venkovské obytné stavení; zemědělská usedlost s malou výměrou polí: postavili si pěknou ch-u; staré dřevěné ch-y; statky a ch-y; děvče z ch-y; vůz, kočár jako ch. (Něm., Jir.) velký; zdrob. chaloupka, chaloupečka v. t.