charakteristický [-ty-] (dř. též kar-) příd. (z řec.) význačný, příznačný, typický: ch-á vlastnost; nejcharakterističtější doklad; něco je (pro někoho) ch-é; jeho ch-é gesto; k-á známka (Ner.); fyz. ch-é rentgenové záření příznačné pro urč. druh kovu při vystavení dopadu elektronů v rentgence; tech. ch-á křivka charakteristika; hud. ch-á skladba menší skladba programního rázu; přísl. charakteristicky: ch. se utvářet; podst. charakterističnost, -i ž.