charakterisovati [-zo-] (dř. též kar-), charakterizovati ned. i dok. (z řec.) 1. (co, koho; ~) podávat, podat popis něčeho, někoho vytčením příznačných, podstatných znaků: ch. něco několika slovy, přirovnáním; stručně, výstižně někoho ch.; herec charakterizuje gesty, řečí; jazykově ch. prostředí; ch. dílo jako významný pokus o nové řešení 2. být příznačným znakem někoho, něčeho; vyznačovat, vyznačit; určovat, určit: tyto zájmy charakterizují celou generaci; to slovo karakterizovalo dobu (Dyk): skladba je charakterizována už svým názvem ○ předp. z-