chemický příd. k chemie; chemie se týkající, s chemií souvisící, na chemii založený: ch-é složení látky; ch-é názvosloví; ch. prvek; ch-á značka ustálená zkratka mezinárodně uznaných názvů chemických prvků; ch. vzorec chemickými značkami vyjádřené chemické složení látky; ch-á reakce, ch. proces, pochod při němž daná látka přechází v jinou, chemicky odlišnou n. při němž se látky slučují za vzniku nových látek; ch-á syntéza při níž slučováním látek vzniká nová; ch-á analýza při níž se určuje chemické složení látky, chemický rozbor; ch-á zkouška (něj. látky) chemická reakce, kterou se přesvědčíme např. o kvalitě daného vzorku; ch. rozbor určení chemického složení dané látky; ch-é sklo odolné proti chemikáliím i velkým změnám teploty; ch-á laboratoř; ch. průmysl; ch. prostředek; ch-é cídění prováděné chemickými metodami; ch-á čistírna; voj. bojové ch-é látky; ch. granát, ch-á mina; ch. poplach vyhlášený při napadení bojovými chemickými látkami; přísl. chemicky: ch. vázaná voda; ch. čistá sloučenina; ch. čistit