chladný příd. 1. mající nízkou teplotu, způsobující pocit chladu, mírně studený (op. teplý): ch-á voda; ch. pokoj; ch-é počasí, ch-é dny; ch-é světlo měsíce nedávající teplo; přen. ch-á modř; ch-á dokonalost 2. nedávající se unést rozčilením, citem; neukvapený, střízlivý, rozvážný, chladnokrevný: ch. pozorovatel; ch. rozum; ch-á rozvaha, úvaha; zachovat si ch-ou mysl 3. nemající n. neprojevující cit, zájem; lhostejný, nevlídný, bezcitný (op. vřelý): obecenstvo zůstalo ch-é; být k někomu ch.; ch-é chování; (pohlavně) ch-á žena frigidní (med.); ch. dopis; ch-á zdvořilost; – ch. poměr; ch. pohled; ch-é mlčení; zpodst. chladno v. t.: přísl. chladně: ch. rozvažovat; ch. odpovědět; přísl. k 1 chladno: bylo velmi ch.; je mi ch.; podst. chladnost, -i ž. chlad: ch. příbuzných