chléb, ob. chleba, chleba m. (6. j. -ě, -u) 1. pečivo z kvašeného těsta vyrobeného z mouky a z vody (prostý, základní pokrm): zadělávat na ch.; mísit ch.; pečení chleba; čerstvý, tvrdý ch.; kus, krajíc, bochník chleba; ch. žitný, bílý, černý, výražkový; domácí ch.; krájet ch., jíst ch.; podat chléb a sůl (symbol pohostinství); žít o chlebě a vodě, o suchém chlebě, přen. velmi nuzně; mít větší kus chleba, přen. větší majetek, žít v lepších poměrech; jídat hořký, trpký ch., přen. mít se špatně, trpce žít; vydělávat si na chleba, svůj ch. živit se svou prací; expr. tekutý ch. pivo; přen. to je můj denní, každodenní ch. obvyklá práce, něco obvyklého, běžného n. nezbytného vůbec; duchovní ch. četba, poučení ap.; ch. vzdělání; ch. lásky; ch. svobody; všude chleba o dvou kůrkách (pořek.) všude se vyskytnou nějaké potíže, starosti ap.; kdo se nesrovnává s chlebem, nesrovnává se s lidmi (pořek.) kdo jej nerovně krájí; pes by byl od něho kůrku chleba nevzal byl v opovržení; kdo do tebe kamenem, ty do něho chlebem odplácej zlé dobrým; odříkaného chleba největší krajíc, kus (pořek.) nejvíc máme toho n. nakonec nám přijde vhod to, čím jsme pohrdali, co jsme nechtěli; čí chleba jíš, toho píseň zpívej (pořek.) kdo tě platí, tomu služ; zastávej stejné mínění; ne samým chlebem živ jest člověk (bibl., kniž.) potřebuje k životu i jiné věci než potravu a hmotné věci vůbec 2. (též v mn. chleby) bochník n. krajíc chleba: koupit dvoukilový ch., půlku chleba, několik chlebů; mazaný ch., ch. s máslem; obložené chleby (čast. chlebíčky) 3. to, co člověku poskytuje obživu; zaměstnání, živobytí: to je jistý ch.; připravit dětem lehčí ch.; zajistit někomu ch.; vážit si svého chleba; zápas o chleba; panský ch.; ujídat někomu chleba živit se na jeho úkor; stroje zbavovaly dělníky chleba; být bez chleba, přijít o chleba; přijít, být s chleba (zast., Herb., Jir.); musit jít za chlebem do světa; starosti o denní ch., o vezdejší ch.; zast. chodit ptaným chlebem (Jir.) žebrat; lidé chleba Boleslavova (Vanč.) ve službách Boleslavových 4. náb. ch. Páně, ch. andělský hostie: přijímat ch. a víno 5. svatojanský ch. lid. název pro plody rohovníku (požívané jako pochoutka); opičí ch. plod baobabu; zdrob. chlebíček v. t., chlebík v. t.