chování, s. 1. způsob společenského styku, jednání; způsoby: mravné, uhlazené, hrubé ch.; známka z ch. *2. chov: ch. dobytka; v. též chovati, chovati se