chovati ned. 1. (koho) držet v náručí, na klíně: ch. dítě v náručí, na rukou, na klíně; dítě rozmazlené stálým chováním; ob. bude ch. bude mít dítě 2. poněk. zast. (koho co) opatrovat, ošetřovat: chovejte mě, má matičko, jako míšeňské jablíčko (lid. píseň); ch. dítě jako v bavlnce hýčkat; obrázek choval každý co relikvii (Něm.); chovala neduživého manžela se vší péčí 3. (co) mít zvířata a pečovat o jejich krmení, ošetření, užitek, plemenitbu atd.; pěstovat: ch. hospodářská zvířata, holuby, koně; ch. si prasátko 4. (co kde) mít uloženo, umístěno; uchovávat: ch. potraviny v ledničce, výbavu v truhle; písemnosti chované v soukromí; ch. staré listiny v archívu, v trezoru; ch. někoho ve vazbě věznit; kniž. ch. pod srdcem plod být těhotná; přen. kniž. chová v srdci lásku k milému; ch. mnoho v paměti pamatovat si; ch. někoho v dobré paměti dobře si pamatovat; ch. v úctě zákon ctít ho 5. kniž. (co; co ke komu, čemu) (o lidech) mít v sobě, skrývat v sobě: ch. přání, přesvědčení, úmysl, obavy; ch. úctu, lásku, důvěru k někomu, k jeho práci; nechová proti němu zášť 6. kniž. (co) mít v sobě; obsahovat: nádoba chová velký obsah; historické umění má ch. tendenci (Z. Nej.); chovati se ned. 1. (jak) počínat si, vést si, jednat: ch. se slušně, výstředně; neumí se ch.; chem. sloučenina se chová jako kyselina, zásada; fyz. kovy se chovají jako dobré vodiče elektřiny a tepla †2. držet se, zdržovat se: chovejte se stranou (Hol.); v skalním úkrytu se choval netopýr (Heyd.) ○ předp. do-, do- se, od-, po-, pře-, u-, u- se, vy- (dovy-, převy-), za-, za- se; pochovati, nás. chovávati, chovávati se