Nalezeno 42 heslových statí.

buclík

, -a m. (mn. 1. -ci, -kové, 6. -cích) (buclička, -y ž., Něm.) expr. buclaté dítě; expr. zdrob. buc…

bunclovka

, -y ž. nář. vysoká bota (nazv. podle Bunzlau, něm. jm. města Boleslawiec ve Slezsku): vysoké, po ko…

clo

, -a s. (6. j. -u, -e, 2. mn. cel) dávka, poplatek ze zboží převáženého přes hranice určitého obvodu…

clona

, -y ž. (*slona Jir.) visací n. spouštěcí zařízení, které brání přístupu světla; vůbec to, co cloní,…

cloniti

(*sloniti) ned. (3. mn. -í) (co; ~) zaclánět, zastiňovat, zakrývat: c. oči, zrak; c. rukou, paží; c.…

clonka

, -y ž. (2. mn. -nek) clona (fyz.), diafragma (fyz.)

clonný

příd. k clona: les. c-á seč při které se pod starými stromy zmlazuje celý porost najednou

-cloňovati

jen s předp.: v. cloniti

clonový

příd. k clona: žel. c. závěr uzavírající návěstní clonu

*clou

[klú] neskl. s. (z fr.) kniž. vrchol něčeho, největší znamenitost, přitažlivost něčeho, senzace, zla…

cloumati

ned. (1. j. -ám, *-u) 1. (čím, kým) silně sem tam strkat, trhavě pohybovat; smýkat, lomcovat, škubat…

cloumavý

příd. k cloumati, silně trhavý; smýkavý, lomcující, škubavý: c. pohyb; c. vítr; přísl. cloumavě

cloumnouti

dok. (min. -ml, -mnul (ob.), -mla, podst. -mnutí) k cloumati: vozka clouml neposlušným koněm; c. voz…

clown

, clown- v. klaun, klaun-

five o´clock

[fajvoklok], -u m. (angl.) čaj o páté

hrnclovat se

, hrncovat se ned. nář. expr. po špatné cestě jít n. jet, nepohodlně cestovat; tlouci se, drkotat: h…

laclový

příd. zast. ob. opatřený laclem: l-á zástěra; l-á košile s náprsenkou

nahrnclovat se

dok. nář. expr. užít mnoho nepohodlného cestování, třaslavé jízdy: zle jsem se na té železnici nahrn…

*ocloniti

dok. (3. mn. -í) (koho, co) zaclonit, zatemnit: před tím bleskem neocloní tě mé perutě (Čech); oclon…

odcloniti

(zast. kniž. odsloniti) dok. (3. mn. -í) (co) 1. odkrýt něco zacloněného; odhalit: o. okna; o. oblič…

odcloňovati

(zast. kniž. odsloňovati) ned. k odcloniti: o. reflektor; (báseň) odsloňuje veškeré jeho vady (Staš.…

pocloumati

dok. (1. j. -ám, zř. -u) (kým, čím; *koho, 4. p.) trochu, chvílemi cloumat 1: tramvaj pocloumala ces…

pozacloniti

dok. řidč. (koho, co) trochu zaclonit: nás tu stromy stínem hustým pozacloní (Vrchl.); p. lampu

přicloniti

(*přisloniti V. Mrš.) dok. (3. mn. -í) (co) trochu zaclonit: p. rukou oči; p. lampu

přihrnclovat se

dok. nář. (kam; ~) přihrkotat (se), přidrkotat (se) (Rais)

punclový

příd. zast. ob. zprav. ve spoj. p. hrnek hliněný 1, polévaný: p. hrníček (Herrm.); p-á bába (Jah.) p…

*rozcloumati

dok. (1. j. -ám, zř. -u) (čím; co) začít cloumat 1, lomcovat, zalomcovat: křeč rozcloumala tělem sta…

špiclovat

ned. (z něm. zákl.) ob. hanl. dělat špicla II; (koho, 4. p.) špehovat: peníze za špiclování; š. pro …

špiclovský

příd. ob. hanl. týkající se špiclů II; pro ně příznačný: š. aparát, sbor špiclů; š-é sítě; – š-é jed…

špiclovství

, s. ob. hanl. špiclovské jednání, slídilství, donašečství, udavačství: nejšpinavější š. (Olb.);

ucloumati

dok. (1. j. -ám, zř. -u) 1. (co) cloumáním oddělit: vítr ucloumal větve ulámal 2. (koho, co) (ustavi…

ucloumávati

ned. řidč. k ucloumati (Včel.)

venclovka

, -y ž. (2. mn. -vek) (v bývalé rak. armádě) druh voj. pušky (zadovky) (nazv. podle konstruktéra Fra…

vycloumati

dok. (1. j. -ám, zř. -u) (koho, co) řidč. cloumáním dostat ven: (byl) vycloumán ze svého bytu (Otč.)…

vyšpiclovat

dok. ob. hanl. (co) špiclováním zjistit; vyslídit 1: špióni vyšpiclují všechno (K. Čap.)

zacláněti

(zast. kniž. zasláněti Jir. aj.) (3. mn. -ějí), řidč. zacloňovati (zast. kniž. zasloňovati Klicp., J…

záclona

(zast. kniž. záslona Koll., Rais aj.), -y ž. 1. závěs, zprav. z látky, určený k zastírání, zaclánění…

zacloniti

(zast. kniž. zasloniti Jir., Staš. aj.) dok. (3. mn. -í) 1. (co, koho čím; co koho) zakrýt, zastřít …

zacloňovati

v. zacláněti

záclonovina

, -y ž. text. tkanina na záclony: síťová, krajková, tylová z.

záclonový

(zast. kniž. záslonový Šrám.) příd. k záclona: z-á tkanina; z-á tyč na kt. visí záclony

zacloumati

dok. (1. j. -ám, zř. -u) (čím, kým) učinit několik škubavých, cloumavých pohybů; zalomcovat: z. dveř…