dávka, -y ž. (2. mn. -vek) 1. jisté množství něčeho pravidelně najednou poskytované n. brané; jisté množství vůbec: denní d. (chleba, masa ap.), krmné dávky; předepsaná d. léku; velká, malá, trojnásobná d.; léčebná, maximální d.; určit, předepsat, snížit, zvýšit dávky; d. ran z kulometu; přen. silná, notná d. sobectví, otrlosti, sebevědomí, nedůvěry míra 2. peněžitá částka podle veřejnoprávních předpisů pravidelně odváděná, řidč. poskytovaná: daně, cla a dávky; obecní dávky; jednorázová d.; mimořádné dávky; dávky ukládat, zrušit; osvobodit od dávek; d. ze zábav, ze psů, z nadměrných zisků; d. z přírůstku hodnoty; d. za úřední výkon; peněžité dávky národního pojištění