dřívější příd. časově předcházející; někdejší, předešlý, bývalý, minulý (op. pozdější): d. časy; d. zaměstnání; vrátil se na d. místo; přijel d-m vlakem časnějším