dávati ned. k dáti (ve významech s videm dokonavým) 1. k dáti 1: d. někomu peníze, knihy; d. dary; d. spropitné; d. někomu stravu, obědy; d. někomu najíst; d. králíkům, dobytku (ob.); d. si do nosu (zhrub.) popřávat si dobrého jídla a pití; d. na splátky, lacino prodávat; zač to dáváte? (ob.) prodáváte; lékař dává nemocnému injekci; d. někomu dobré vysvědčení, přen. uznale, s pochvalou o někom mluvit; d. (žákovi) dobrou, špatnou známku; d. někomu požehnání, rozhřešení; d. slovo; d. někomu za vyučenou; ten mu to dával! (ob. expr.) důrazně, ostře vytýkal; potíral jeho mínění; d. sbohem; d. lhůtu; d. si schůzku; d. výpověď; d. někomu přednost; d. na vědomí, k dispozici; d. najevo; d. na vybranou, za pravdu; d. políbení; d. práci; d. otázku, zprávu; d. dobrý, špatný příklad; d. znamení; d. rozkaz; d. průchod pravdě; d. výraz obavě, výhost lži ap.; d. pozor (ve škole) být pozorný; d. pozor na někoho, něco, d. si pozor atd.; ob. d. košem odmítat; d. něco k dobru; d. někomu pokoj: d. si na čas atd., obdobně jako u dáti 1; vedle toho ještě: d. někoho za příklad; d. takt taktovat; d. někomu vinu, že... vyčítat, že něco zavinil; blázen, kdo dává, větší, kdo nebere (pořek.) 2. k dáti 3: d. někomu něco do ruky; d. něco na stůl, do skříně; d. klobouk na hlavu, ruce do kapes; d. hrnec s vodou na kamna; d. na čaj; d. psaní na poštu, do schránky; d. zprávu do novin; d. něco na program; d. něco do pořádku; d. někoho na odpočinek; d. dítě na studie; d. něco v sázku; d. peníze do oběhu, d. peníze na knížku (ob.); d. do něčeho peníze (ob.); d. něco n. někoho pryč (ob.); d. někomu něco pod moc; d. přízvuk vyslovovat s přízvukem; d. něco dohromady (ob.) atd.; d. někomu něco do péra (ob.); d. někomu něco po lopatě (ob. expr.); d. na vědomost (zast. a lid.) oznamovat; d. na stůl předkládat oběd, večeři ap. 3. k dáti 6: d. si šít šaty, d. někoho pozdravovat 4. (co) něj. činností poskytovat: d. koncert, divadelní představení, večírek, hostinu pořádat; co dnes dávají? hrají; co se dnes dává?; d. (někomu) hodiny soukromě (někoho) vyučovat; dávati se ned. k dáti se 1-4, např.: d. se do práce, do pohybu; d. se na pochod atd. ○ předp. v. dáti kromě vyna-, dále na- se, nanase, pona- (si), zana- (si)