dějiny, -jin ž. pomn. souhrn minulých dějů, událostí, vývoje něj. celku; vypsání těchto dějů; historie, dějepis: d. českého národa, společnosti, lidstva, města; d. umění, literatury, knihtisku; d. českého jazyka; číst Dějiny VKS(b); vejít, zapsat se do dějin svého národa; přen. marné úsilí otočit kolo dějin zpět