dětský příd. (2. st. dětštější) k dítě, děti: d. pláč; d-á zvědavost, fantazie, práce, krutost; d-á řeč; d-á léta; d-é hry, říkanky, hračky dětí n. určené pro děti; d-á kniha; d-é představení; d-é hřiště; d-á jízdenka pro děti; d. kočárek; D. dům obchodní dům v Praze se zbožím pro děti; d-á nemoc, d-é nemoci, přen. začáteční chyby, nesnáze, potíže; odborný d. lékař léčící děti, pediatr; vyrůst z d-ch šatečků (střevíčků) dospět, vyzout se z d-ch střevíčků přestat s pošetilostmi; med. d-á obrna virové onemocnění postihující přední rohy míšní; přísl. dětsky: d. naivní; d. čistý cit; d. důvěřivé oči; d. se usmát; podst. dětskost, -i ž. vlastnost, stav dítěte; dětinství: oslava d-i; ztratit svou d.