dřevěný příd. 1. zhotovený, vyrobený, získaný ze dřeva: d. stůl; d-é nádobí; d-á konstrukce; d-é uhlí 2. zdřevěnělý, tuhý, strnulý, toporný: d-é prsty; d. jazyk; d-é držení těla prkenné; d. úsměv bezduchý; d. hlas dutý; přísl., zprav. k 2 dřevěně: chodit, pohybovat se d.; podst. dřevěnost, -i ž.