Nalezeno 25 heslových statí.

dřevo

, -a s. (6. j. -u, -ě) 1. materiál rostlinného původu z kmenů a větví, zbylý po odloupání kůry, jeho…

dřevo-

první část složených slov spojující část druhou s významem slova dřevo, a to 1. jako s jejím předmět…

dřevocement

, -u m. (6. j. -u, -ě) stav. izolační materiál z dehtové smůly, pryskyřice a organického rozpouštědl…

dřevodělník

, -a m. (6. mn. -cích) (dřevodělnice, -e ž.) poněk. zast. dělník v dřevodělném průmyslu: soudruh, st…

dřevodělný

příd. týkající se zpracování dřeva: d. závod, průmysl; d-é práce, výrobky

dřevodrť

, -ti, -tě ž. tech. na hrubo drcené dřevo; dřevodrťový příd.: d-é desky

dřevokaz

, -a m. drobný brouček škodící ve dřevě stromů; zool. rod Trypodendron: d. bukový; dřevokazný příd.:…

dřevomodelárna

, -y ž. slang. výrobna dřevěných modelů; dřevomodelář, -e m. (dřevomodelářka, -y ž.) kdo zhotovuje m…

dřevomorka

, -y ž. (2. mn. -rek) bot. houba napadající mrtvé dřevo; bot. rod Merulius: d. slzící

dřevoobráběcí

příd. sloužící, určený k obrábění dřeva: d. stroj; d. závod; dřevoobráběč, -e m. dělník pracující na…

dřevoplyn

, -u m. motor. slang. dřevný plyn; dřevoplynový příd.: d. pohon; d-é zařízení

dřevoprůmysl

, -u m. (6. j. -u) průmysl zpracovávající dřevo, dřevodělný průmysl; dřevoprůmyslový příd.: d. závod

*dřevorubař

, -e m. dřevorubec: článek o slovenských d-ích (Něm.); *dřevorubařský příd.: d-é práce; d-á četa; *d…

dřevorubec

, -bce m. dělník pracující v lese při kácení stromů; drvoštěp, dřevař; dřevorubecký (*-rubský) příd.…

dřevoryt

, -u m. (6. j. -u, -ě) 1. výtv., polygr. tisková deska pro tisk z výšky zhotovená dřevoryteckou tech…

dřevořez

, -u m. (6. j. -u) 1. výtv., polygr. tisková deska pro tisk z výšky zhotovená dřevořezbou 2. grafick…

dřevoštěp

, dřevoštěp- v. drvo-

dřevotisk

, -u m. dřevoryt; dřevorytina; †dřevotiskový příd.

dřevouhelný

příd. k dřevěné uhlí: d. plyn; d-á pec

dřevovláknitý

(*dřevovláknový) příd. tech. zhotovený z dřevěných vláken: d-é desky

dřevozpracující

příd. nespr. místo zpracovávající dřevo, dřevodělný: d. závod, průmysl

-dřevovati

jen s předp.: vy-, za-

dřevovina

, -y ž. tech. (v papírenství) vláknina vyrobená obrušováním polen

*dřevový

příd. k dřevo: d-á barva

vydřevovati

(*vydřevňovati Maj.) ned. horn. k vydřeviti; dřevit: v. chodby