Nalezeno 10 heslových statí.

dům

, domu m. (6. j. -ě, řidč. -u) 1. stavení, zprav. obytné; budova: obytný, rodinný, činžovní d.; příz…

†důminka

, -y ž. (2. mn. -nek) domněnka, domnění, podezření: takovou d-u vymlouvat byla marná věc (Něm.)

důmnění

v. domnění

důmněnka

v. domněnka

†důmněnlivý

příd. podezíravý, nedůvěřivý (Jir.); podst. †důmněnlivost, -i ž. (Jir.)

důmysl

, -u m. (6. j. -u) 1. bystrost mysli; důvtip, vynalézavost: spojení d-u a pracovního nadšení; zvítěz…

důmyslný

příd. 1. mající, projevující důmysl; důvtipný, vynalézavý, bystrý: d. člověk; d. organizátor; d-é za…

trojdům

, -domu m. (6. j. -ě, řidč. -u) řidč. sdružení tři domů v jeden architektonický i stavební celek: pě…

*veledům

, -domu m. velmi veliký dům: věžovité v-y (Maj.)

veledůmyslný

příd. řidč. kniž. velmi důmyslný: v-é svědectví (Čap.)