Nalezeno 3 heslových statí.

dativ

[-tý-], -u m. (6. j. -u, -ě) (z lat.) v mluvnici čes. jazyka zejm. pád nepřímého (druhého, osobního)…

exsudát

[eksu-], -u m. (6. j. -u) (z lat.) med. zánětlivý výpotek z krevních a mízních cest: e. na pohrudnic…

sedativum

[-tý-], -va s. (z lat.) (zprav. mn.) med., lékár. uklidňující, bolesti utišující lék; sedativní [-ty…