debata, -y ž. (z fr.) výměna názorů, zprav. ústní, konaná nejč. v užším kroužku, o něj. dílčím odborném problému n. o závažných otázkách života: rokování, rozhovor, diskuse 1: přátelské d-y; d-y s přáteli; politická d.; d. o umění, o náboženství; po schůzi se rozvinula živá, rušná d.; d-y ve skupinách; parlamentní d. rozprava; plané, nekonečné d-y, účastnit se d-y; zahájit d-u; zasáhnout do d-y; v proudu d-y; závěr d-y; expr. to jsou zbytečné d-y! mluvení, povídání; hovor. to je bez d-y nesporné; debatní příd. určený k debatám: d. kroužek; d. večery