deficit, -u m. (6. j. -u, -ě) (z lat.) schodek, ztráta: hospodaření skoncilo d-em; státní d.; pokladní d.; přen. morální d. úpadek; deficitový příd.: d. rok ztrátový; deficitní v. t.