demonstrace, -e ž. (z lat.) 1. veřejné projevení požadavků, protestu proti něčemu, veřejného, zvl. politického smýšlení uspořádáním masového průvodu n. shromáždění: d. proti válce; protestní, hladové, protivládní d.; dělnická d.; mírová d.; krvavá d.; d. nezaměstnaných; pořádat d-i; d. se konají; došlo k d-ím 2. průvod demonstrantů: k nádraží táhla dělnická d. 3. okázalý, často vyzývavý projev smýšlení jedince n. skupiny lidí, zprav. protestní, nepřátelský, nepříznivý: zpívání písně bylo zřejmou d-í; žena prosila zatýkaného Havlíčka, aby se zdržel jakýchkoli d-í 4. názorná ukázka; podepření výkladu ukázkami: přednáška s d-mi; d. fyzikálního výkladu 5. voj. bojová činnost odvádějící pozornost nepřítele od místa připravovaného hlavního úderu; demonstrační příd.: d. projev, stávka, průvod, pochod; d. ráz; – d. metoda, pokus, stolek; – d. útok; přísl. demonstračně: d. projevit své smýšlení