denní příd. 1. k den 1: d. mzda, norma; d. dávka potravin; d. výkaz za den; d. pochodový výkon za den; d. rozkaz na den 2. k den 2 (op. noční): d. světlo, osvětlení; d. hvězda, motýli 3. každodenní: d. listy, tisk vycházející každý den; zboží, předměty d. potřeby; být s někým v d-m styku; d. řád (vojenského útvaru, pionýrského tábora ap.); d. práce, události všední, běžné; starosti o d. chléb výživu; přen. knihy jsou pro něho d-m chlebem běžnou potřebou; být na d-m pořádku každý den n. často se objevovat, dostavovat; přísl. denně: jíst pětkrát d.; d. cvičit; dnes a d.; on d. více hubne den ode dne